Disclaimer voor Beeldarchief.heemkundesjin.nl


Heemkundevereniging Schin op Geul (Kamer van Koophandel: 40205350), hierna te noemen HKV SoG, verleent u hierbij toegang tot beeldarchief.heemkundesjin.nl ("de website"). Zij publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

HKV SoG behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

HKV SoG spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HKV SoG.

Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HKV SoG nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HKV SoG, ÓF respectievelijk bij de daadwerkelijke intellectuele eigendom-houder, die ons als derde partij toestemming heeft verleend, het door hen aangeleverde materiaal, te publiceren.

Creative Commons License 

De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Wij staan niet toe dat materiaal gekopieerd vanaf deze site voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, noch dat het materiaal vanaf deze site wordt aangepast in enige vorm, omdat wij dit recht niet kunnen verlenen voor een groot gedeelte van de aangeboden content, daar wij slechts rechten bezitten de content te publiceren inclusief watermerk van de rechtematige eigenaren. Deze wens streven wij ten volste na te respecteren, en wij verwachten dat ook van onze bezoekers.

Zolang het watermerk in de werken aanwezig blijft, bent u vrij om deze afbeeldingen of andersoortig materiaal, voor eigen gebruik te bewaren, gebruiken, op te slaan, af te drukken, dan wel te delen via sociale media of andersoortig.

Het is NIET toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Tevens dient dit om dataverkeer door ons gegenereerd onder controle te kunnen houden. Als non-profit hebben we geen budget van een profit digitale uitgever : respecteer dat aub. Misbruik zal leiden tot uitsluiting van onze website.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden altijd op deze pagina verwerkt en publiek gemaakt.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License
Laatste bijgewerkt d.d.: 10 januari 2017 13:28

 

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 


Deel:

Nog niet gewaardeerd

Nog geen berichten bij dit item.

Alleen bij deze website ingeschreven personen mogen berichten achterlaten. Schrijf je in om hier gebruik van te maken!

Het digitale beeldarchief van de Heemkundevereniging Schin op Geul

Populaire afbeeldingen  
Meest gewaardeerd  
Hoogst gewaardeerd